Mobile Data Gateway

Paket se sastoji iz nekoliko aplikacija:

  • Administracije koja omogućava definisanje strukture podataka sistema koji se žele prikazati
  • Web servisa koji omogućava pristup ovim podacima i
  • Android aplikacije koja pristupa web servisu i na osnovu meta podataka na odgovarajući način prikazuje željene podatke sistema.

 

Android aplikacija čita podatke preko web servisa i prikazuje ih u odgovarajućem formatu, kao menu, listu ili detail pregled. Aplikacija prepoznaje i odgovarajuće vrste podataka i nudi akcije nad njima, kao sto su email adresa i slanje email-a, broj telefona i poziv, web adresu i pregled web prezentacije ili adresu i prikaz adrese u google maps-u. MDG je vrlo fleksibilan paket, koji jednostavno može proširiti i prilagoditi se postojećim sistemima.

Takodje, moguće je keširati podatke i raditi u offline mode-u.